Sunday, September 30, 2007

this photo is coolFEU noong 1966..

got this by random sa Flickr. ahaha
pamilyar ang tambayan na yan eh.
tawag na ngayon jan ay "bilog" ..
grabe ganyan pala hitsura ng mga
estudynte ng FEU noon. wahahaha
cool..
ciao&GB